Privacyverklaring STUKA!

Jij + Stuka! = Slagen

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
STUKA.sr kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van STUKA.sr  en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan STUKA.sr  verstrekt. STUKA.sr  kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

WAAROM STUKA.sr GEGEVENS NODIG HEEFT
STUKA.sr verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan STUKA.sr uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit de diensten die STUKA.sr verleent.

HOE LANG STUKA.sr GEGEVENS BEWAART
STUKA.sr bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer, dan volgens de wet is toegestaan bewaard, indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
STUKA.sr verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van STUKA.sr worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
STUKA.sr gebruikt deze informatie om de performance van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@STUKA.sr.
STUKA.sr zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
STUKA.sr neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van STUKA.sr maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door STUKA.sr   verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@STUKA.sr. www.STUKA.sr is een website van STUKA.sr. STUKA.sr is als volgt te bereiken:

Hoofdkantoor Stuka!
Ringcenter Plaza office 16
Ringweg Zuid 195
Paramaribo
Suriname

Verkoopkantoor Stuka! (Stg MotiefA)
Birambistraat 40
Paramaribo
Suriname